63.Bir topluluk içinde bulunan birimlerin çokluğunu miktarını belirleyenler kelimeye sayı denir rakam bu

63.Bir topluluk içinde bulunan birimlerin çokluğunu miktarını belirleyenler kelimeye sayı denir rakam bu sayıları göstermeye yarayan sembollerdir sayı kelimeye rakam da harfe benzetilebilir on kuralında on tane rakam kullanıyoruz bu rakamları Hintliler 2 ve Araplar da 7 yüzyılda kullanmaya başlamışlardır Araplardan da 9 yüzyılda Avrupalılara geçmiştir ondalık kesri de Hintliler bulmuşlardır rakam yanlışlarını görebilmek bulabilmek daha zordur rakam yanlışlarının olumsuz etkisi kelime yanlışlarından daha fazla olur kelime yanlışı sevimsiz görünür rakam yanlışı ise karışıklık yaratır bu nedenle dikkatli özenli denetleme gerekir denetleme sırasında sağ elimizdeki kalemle de makinedeki kağıttan izleyip karşılaştırma yapmak gerekir kalemi kağıda değdiriyormuş gibi yakından tutmak kalemi biraz yavaş hareket ettirerek ağır okumak çok yararlıdır.