94 Önemli: Marjları eşetleme: Paragrafın her satırı elli vuruşluktur. Kağıdınıza seksen vuruş sığıyorsa sağdan ve soldan

94 Önemli:
Marjları eşetleme: Paragrafın her satırı elli vuruşluktur. Kağıdınıza seksen vuruş sığıyorsa sağdan ve soldan on beşer yüz vuruş sığıyorsa yirmi başar ara marj bırakın bu suretle sağ ve sol marjın eşit yapmış oluyoruz paragrafın her satırı elli üç vuruşluktur kağıdınıza seksen vuruş sığıyor ise soldan on dört ve sağdan da on üç vuruşluk boşluk bırakınız kağıt yüz vuruşluk alıyorsa soldan yirmi dört ve sağdan ise yirmi üç vuruş boşluk bırakınız böylece marjları eşitlemiş oluruz iri harfli makineye pika tipi ve ufak harfleriyle isi elit tipi denilebilir bu paragraf pika tipi makinede iri harflide yazıldığı için satırlar uzun gözükür iri harli makineye pika tipli ve ufak harfliye isi elit tipi denilir bu paragraf elit tipi makinede ufak harflide yazıldığından satırlar daha kısadır ,