34 önemli: İnsanlar giderlerini gelirlerine göre düzenlemek ve yapmak zorundadırlar. Bir çocuğumuzun geliri çok çeşitli

34 önemli:
İnsanlar giderlerini gelirlerine göre düzenlemek ve yapmak zorundadırlar. Bir çocuğumuzun geliri çok çeşitli olan ihtiyaçlarımızın tamamen temin edilmesine yetmez. Sağlığımı korumak ve gerekli kaloriyi alabilmek için zorunlu ihtiyaçlara yeteri kadar para ayırmak zorundayız. Bunun için bir gider planı hazırlanması ve bu plana göre harcamaların kaydı ve izlenmesi gerekir. Ufak bir iş yeri sahibinin işe başladıktan bir süre sonra koyduğu sermayenin dağılan durumunu bilmesi gerekir. İşte bu kimse elinde mevcut para ve malı hesaplamakla sermaye durumunu iyice tespit edemez. Bu tacirin veresiye yapmış olduğu alış verişlerden alacaklarını ve borçlarını şahıs kıymet ve miktar olarak izlemesi, alacakları arasında tahsili şüphelileri bilmesi gerekir. Alış verişlerden hasıl olan karı veya zararı ve giderleri basit bir şekilde ortaya çıkarması gerekir. Bunun içinde belgeler düzenlemek, defterler üzerinde kayıtlar yapmak zorunda kalır. Gerekli belgelerin düzenlenmesi ve defterler üzerinde kayıtların yapılması, muhasebe işi ve konusudur. İşletme genişleyip iş hacmi artınca da iş bölümü yapılması ve memur muhasebeci, veznedar gibi elamanlar alınması, muhasebe düzenlenmesi, yapılması zorunluluğu doğar. Yapılan işlemlerin hesap planına dayalı ve metotlu olarak; kayıt takip ve kontrol edilmesini sağlamak muhasebenin ve işletmelerin mali ekonomik ve hukuki durumları hakkında sağlıklı ve tam bilgi edinilmesini sağlamak muhasebecinin amacı olmakta; bu amaca erişebilmek için çalışılmaktadır.