31.İş yazılarının düzenli alması için belirli ölçülere uyulması yararlıdır bu belirli ölçülerin de herkes

31.İş yazılarının düzenli alması için belirli ölçülere uyulması yararlıdır bu belirli ölçülerin de herkes tarafından bilinmesi ve uygulanması ancak standartla sağlanabilir bunu sağlamak için milli eğitim bakanlığının standart yapılması önerisi bu tür işlerle görevli Türk standartları enstitüsüne iletilmiştir enstitü de iki standart yayınlamış bulunmaktadır standartlar yayınlamıştır bu kitaptaki örnekler standartlara uygun olarak hazırlanmıştır iş yazılarının imza kısmı iki türlü olabilir buna göre de iş yazıları ortalama mektup veya blok mektup isimlerini alır mektupların yazılmasında hem hız hem de görünüm önemlidir.