30.Konuşma yazışma ve duyguları anlatma aracı dildir bir milletin dili anlatım yönünden zengin

30.Konuşma yazışma ve duyguları anlatma aracı dildir bir milletin dili anlatım yönünden zengin fertlerin birbirlerin kolaylıkla anlayabilecekleri kadar sadeyse o milletin fertleri arasında milli bağ da o derecede kuvvetli olur bir milletin yaşama tarzı olan kültür de ancak zengin bir dil ile ilerler yayılır birbirinin konuştuğunu tam olarak anlayan ve duygularını da aynı dille paylaşın fertlerin meydana getirdiği toplumlar birlik içinde olan toplumlar kuvettli olacaklarından dirlik içinde olurlar ve bağımsızlıklarını korurlar yabanca kelimelerden arındırılmış eski yeni ikiliğinden ve zıtlığından kurtarılmış herkesin anlayabileceği bir dil milli duyguların kuvvetlenmesini sağlar Türk dili şuurla işlendiği takdirde ilmin ve fennin gelişmelerine uyum saylayabileceği bir yapıya sahiptir yeryüzünde kültür ve kelime alış verişinden dolayı içinde hiçbir yabancı unsur taşımayan arı dil bulunmasa da sağlık durumu tam olan her dil kendisini yabancı saldırıya karşı korur çünkü dili yapan insan değildir insana milli özelliğini veren dildir.