99.Bu mevsimde akşam üstleri güneş batarken Ankara çok güzeldir kan kırmzı yuvarlak bir külçe karşı

99.Bu mevsimde akşam üstleri güneş batarken Ankara çok güzeldir kan kırmzı yuvarlak bir külçe karşı dağların üstünde doğru usul usul inmeğe başalar yekpare bir geniş billur parçası haline girmiş boşanır ve bütün gün derme çatma binaları ıssız cadeleri ufak akasya ağaçlarını yetim anıtları ile çiğ bir aydınlık içinde şu kamış çıplak ve çelimsiz gövdesi bire en halis erguvanlara bürünmüş olarak silkip doğruluğu biraz önce guruba hastanesindeki andıran o derme çatma binalar sonraki birer saray silkinip doğruluğu o ısısz cadelerde bir donanma gecesinden renk o derme pırıltıları ya dolup taşar o yetim anıtların başları yanar döner halkalarla çınarlar heybetli görünür çerçeveler boş tepeler öbek öbek sarılsıklam örtülür bu mevsimden akşam üstleri güneş baterken Ankara çok güzeldir