57.Mustafa kemal bu işi de başardı Ankara da komisyona yeni bir yazı alfabesi yapma görevini

57.Mustafa kemal bu işi de başardı Ankara da komisyona yeni bir yazı alfabesi yapma görevini verdi herkes düşünüyordu bir millet yazısını nasıl değiştirebilir ne kadar zamanda değiştirebilir ne düşündü arkadaşlar süre meselesi için diye sordu beş yıl diyen var on beş diyen var birkaç sene okullarda iki yazıyı bir arada öğretmelidir önce yarımşar sütundan başlayan gazeteler de beş yılda bütün gazeteyi kaplamak üzere yeni yazı ile basılan kısımlarını artırmalıdırlar diyorlar yüzüme baktı ve çocuğum dedi bu ay üç ayda olur ya da hiç olmaz gazetenin yeni yazı kısmını hiç kimse okumaz herkes sadece eski yazıyı okur bir harp bir buhran çıktı mı inkılap da düşer demiş idi Sarayburnu parkında gece halka bu inkılabı da haber verdikten sonra yola çıktı yer yer dolaştı halka öğretmenlik etti sonuçta bir iki sene içinde yeni yazıyla okuyup yazanların sayısı eski yazı ile okuyup yazanları geçti sonra dil konusunda ele aldı Mustafa kemal büyük bir tarihi ve bağımsız bir dili olmadan bir milletin büyük olmayacağını bilirdi türk dil kurumu dil konusu dilin işlenmesi ile görevlendirdi eskiden Türkçe hiç yeni bir kelime yeni bir terim türetemezdik geçmişin gelenek ve görenekleri içinde dağılış ve batış kaderine boyun eğen Türklük bu inkılaplarla gelecek zamanlara doğru kanat açmaya başlıyordu.