46.İlk çağlarda trampa ekonomisine bir göze atarsak büro çalışmaları denecek bir etkinliğin

46.İlk çağlarda trampa ekonomisine bir göze atarsak büro çalışmaları denecek bir etkinliğin söz konusu olmadığını ticaretin Pazar denilen yerlerde bizzat yetiştiriciler tarafından bir malla başka bir malın değiştirilmesi suretiyle yapıldığı görülür kapalı ev ekonomisinde de aynı durum vardır yanlış olarak insanlar aza kanaat etmeye şartlandırılmıştır herkes kendi yağı ile kavrulmayı başkalarının ürettiği mallara ihtiyaç duymayarak yaşamayı düşünmektedir böylece işlerin bürolardan idaresine dolayısıyla da büro etkinliklerine hiç lüzum duyulmadığı açıktır fakat dünya nüfusunun artması ve toplum halinde yaşayan insanların birbirlerine muhtaç olduklarını anlamaları sonucunda ticaret pazarların tekelinde kalmaktan kurtulmuş ve dükkanlar ticarethaneler doğmuştur devletlerin ve izlenen politikaların da bu gelişmede rolü büyük olmuştur çalışma hayatı ve ticaret kişisel olmaktan kurtularak karmaşık bir hal almış gelişen işlerdin birçok insan tarafından yapılması gerektiği anlaşılmıştır bir işte çalışan çok sayıda insanın gelişi güzelliği bırakarak organize edilmiş guruplar halinde ve büro denilen kapalı yerlerden daha da verimli çalışabilecekleri fikri de bu tarihi gelişimin bir sonucu olmuştur bugün modern toplumların büro çalışmaları ise her gecen gün gelişmekte çalışanı yormadan en yüksek verimi elde etmek için gereken bazı tedbirler tam olarak alınmaya çalışılmaktadır bu arada büroların hızla makineleşmekte oldukları görülmektedir