41.Kağıtlar hep aynı şekilde katlanıp zarfa konursa açan için kolaylık sağlanmış olur uzun

41.Kağıtlar hep aynı şekilde katlanıp zarfa konursa açan için kolaylık sağlanmış olur uzun zarfa konulacak mektup aşağıdan yukarıya olmak üzere iki kez katlanır başlıklı kısım geride kalır geride kalan başlıklı kısmın yarım santim kadar uzun olması buradan tutulması kolaylaştırır dört köşe zarflarda kağıdın her iki katlanışında da arkada yarım santim kadar fazlalık bırakılır mektup pencereli zarfa da konulabilir pencereli zarfların üzerine adres yazmaya gerek yoktur yazıların yanlış zarfa konması da önlenmiş olur bu tür bir zarfa konacak kağıt pineli olarak ve adres kısmı önde kalacak şekilde katlanır adres zarfın şeffaf olan penceresinde okunur pencereli zarflara konulacak yazılarda adresin yazılacağı yer çizgi yada noktalarla belirtilir zarfa uyum sağlanır.