36.Anlaşılabilir bir yazı sadece açık ve özlü değil aynı zamanda iyi düzenlenmiş olmalıdır

36.Anlaşılabilir bir yazı sadece açık ve özlü değil aynı zamanda iyi düzenlenmiş olmalıdır fikirleri önemine göre sıraya koymamız gerekir yazıyı okuyanın yazılanı anlayabilmesi için düşüncelerimizin bir noktadan diğer noktaya gelişmesini de izleyebilmesi gereklidir bunu sağlamak için verilen bilgiler ve mesaj birbirini tamamlayıcı bir nitelikte ve sırada olmalıdır bunun içinde yönlendirici ve fikirleri bağlayıcı kelimeler kullanılması gerekir bunlar bir cümleyi diğerine veya bir paragrafı öncekine bağlayabilen kelimelerdir bu itibarla böylece diğer taraftan ilk olarak ancak bununla beraber gibi kelimeler bağlantıyı sağlar böylece okuma ve anlama kolay olur bir yazıyı bir daireden veya firmadan diğer bir daire veya firmaya da yazılmış olsa bu yazıyı yazmış olan da okuyacak olanda aynı sonuçta bir kişidir ve canlıdır bu nedenle yazar okuyacak olanı bir insan olarak görüp ona göre de yazmalıdır iş yaşamında kuruluşlar genişledikçe şahısların insan değil de bir alım ve ya satım makinesi olarak görülmesi durumu çoğu kez ortaya çıkmaktadır bu yanlışa düşmemek için kişileri birer ünite olarak görmekten kaçınılmalıdır bunun için de kendimizi okuyucunun yerine koyabilmeliyiz bu nedenlerle mektup aynı zamanda sempatik içten yardım edici ve onun problemini halledici nitelikte olmalıdır.