25.Bir ailenin fertleri birbirlerini sevip sayarlar bir konuda anlaşamazlar ise birbirlerini kırmadan

25.Bir ailenin fertleri birbirlerini sevip sayarlar bir konuda anlaşamazlar ise birbirlerini kırmadan konuşup anlaşmazlığı giderirler millet dediğimiz topluluk da büyük bir aileye benzer bu büyük ailenin fertleri sayılan vatandaşlar da birbirlerini severler sayarlar insanların aynı fikirde ve inançta olmaları düşünülemez istenemez amma vatandaşlar milletin refahı ve mutluluğu Türklüğün yüceltilmesi vatanın bütünlüğü gibi ana amaçlar milli birlik ruhu içinde oldukları için diğer ayrılıklar düşmanlık nedeni olamaz bütün milletlerde aynı şekilde medeniyet ailesinin fertleri gibidir her milletin örfü adetleri dini ve dili far olabilir ancak mutlu ve güvenli yaşama isteği yönünden milletler arasında bir fark yoktur milletler de çıkabilecek anlaşmazlıkları birbirlerine saldırmadan ve düşman olmadan halledilebilir eğer insanlık yönünden düşünülür ise harbin galibi veya mağlubu olmaz kaybeden insanlık olur bu nedenle yurtta ve dünyada sulh istiyor sulhun korunması için çaba gösteriyoruz bütün milletlerin de yurtta sulh cihanda sulh ilkesine uygun olarak hareket etmeleri halinde bunun insanlığın ve medeniyetin refahı ve ilerlemesine etkili olacağına inancımızı daima koruyoruz