21.Tarih milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi askeri toplumsal sebepler

21.Tarih milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini ararken bir çok siyasi askeri toplumsal sebepler bulmakta ve saymaktadır şüphe yok ki bütün bu sebepler toplumsal olaylarda etkindirler fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla yükselişiyle gerilemesiyle ilgili ve bağlantılı olan milletin ekonomisidir tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bu gerçek bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamıyla meydana çıkmıştır gerçekten Türk tarihi incelenirse bütün yüksekle ve gerileme sebeplerinin bir ekonomi meselesinden

Başka bir şey olmadığını anlaşılır tarihimizi dolduran bunca başarılar zaferler yahut mağlubiyetler çöküşler ve felaketler bunların hepsi meydana geldikleri devirlerdeki ekonomik durumuzla ilgili ve bağlantılıdır. Yeni Türkiye mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birince derecede önem vermek mecburiyetindeyiz çünkü zamanımız tamamen ekonomi devresindeyiz çünkü zamanımız tamamen ekonomi devresinden başka bir şey değildir